kinderopvang-online.com

 HET METEN VAN DE KWALITEIT VAN EEN KINDERDAGVERBLIJF IS NIET EENVOUDIG. BELANGRIJKE MAATSTAF IS HET OORDEEL VAN DE OUDERS ZELF. HOE BEOORDELEN OUDERS HET DAGVERBLIJF OP PUNTEN VAN VEILIGHEID, GEBORGENHEID, HYGIENE, COMMUNICATIE, PERSONEEL EN PEDAGOGISCHE AANPAK.


JAARLIJKS KUNNEN OUDERS EEN ENQUÊTE INVULLEN VIA KINDEROPVANG.TEVREDEN.NL. DE UITSLAGEN VAN DEZE ENQUETE WORDEN MET ELKAAR VERGELEKEN WAARNA HET BESTE KINDERDAGVERBLIJF WORDT UITGEKOZEN .

VOOR DE REGIO NOORD HOLLAND HAALDE KINDERDAGVERBLIJF PICOBELLO UIT ALKMAAR DIT JAAR DE DERDE PLAATS. WAAR ZIJ VORIG JAAR EINDIGDEN MET EEN GEMIDDELD CIJFER VAN 9.1, EINDIGDE ZIJ DIT JAAR MET EEN GEMIDDELD CIJFER VAN 9,3.


PICOBELLO DIRECTEUR MARTIN TIENKAMP BLIJFT ER NUCHTER ONDER: “HET IS ZEKER GEEN REDEN OM ONDERUIT TE ZAKKEN. IN TEGENDEEL. IN ELK VAK LOOP JE CONTINUE HET GEVAAR OM IN TE DUTTEN, MAAR JE MOET SCHERP BLIJVEN. REGELMATIG CONSTRUCTIEF OVERLEG MET DE OUDERS WERKT DAAR ENORM AAN MEE. WE BESCHIKKEN OVER EEN OUDERCOMMISSIE DIE ONS OP DE VOET VOLGT EN REGELMATIG ZAKEN SIGNALEERT. OP DAT MOMENT IS HET BELANGRIJK OM DAAR OOK IETS MEE TE DOEN. ALLEEN DAN BLIJF JE KWALITATIEF GOED. MEDE-EIGENARESSE EN PEDAGOGISCH COACH MARJA RABBERS FILMT WEKELIJKS KORTE FRAGMENTEN VAN DE PEDAGOGISCH MEDEWERKSTERS, OM DAN ONDER VIER OGEN DE OPNAMES MET DE MEDEWERKSTER TE ANALYSEREN:

” ‘HET KIND CENTRAAL’ IS EEN VEEL GEHOORDE KREET, MAAR WAT BETEKENT HET IN DE PRAKTIJK? ZIE JE IN ELK KIND UNIEKE MOGELIJKHEDEN OM ZICH TE ONTWIKKELEN TOT EEN ZELFSTANDIG DENKEND, CREATIEF EN LIEFDEVOL MENS? DAN VERDIEN JE EEN 10.”, ALDUS TIENKAMP

Flexibele opvang

Flexibiliteit kost energie 

Voor de kinderen is die flexibiliteit minder gunstig, concludeert het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) in een recente publicatie. Flexibele breng- en haaltijden, zelf je opvangdagen kiezen, ruimere openingstijden van het kinderdagverblijf, etc. zijn handig voor werkende ouders, maar niet goed voor het kind. 

Het gevolg is namelijk dat het kind steeds andere leidsters en steeds andere speelkameraadjes heeft. Voor kleine kinderen vergt dat enorm veel energie, omdat ze zich steeds moeten aanpassen aan andere omstandigheden. Energie die ze eigenlijk zouden moeten besteden aan intensief spelen, wat ontzettend belangrijk is voor hun ontwikkeling. 


investeer 

De pedagogen van het NJI voegen hieraan toe dat je vaak niet goed kunt zien aan kleine kinderen dat al dat aanpassen hen zoveel energie kost. Ze accepteren de wereld gewoon zoals die zich aan hen voordoet, en gaan er niet meteen van huilen, of agressief gedrag door vertonen. Leidsters zien het dus vaak niet, en zeggen dan ten onrechte dat het kind al die wisselingen van personeel en groepen best aankan. 


Flexibiliteit gaat ten koste van de veiligheid 

Een tweede bezwaar van het NJI, naast de energie die het de kinderen kost, is dat al die wisselingen van groepen en leidsters ten koste gaat van de veiligheid.Citaat: "Als ouders en kinderen voortdurend andere medewerkers en andere kinderen zien, dan vallen afwijkende situaties [...] minder op. Terwijl deze een signaal kunnen zijn dat er iets niet goed gaat." (Jeugd & Samenleving, NJI 2011/9)